Skip to content

Lantbruk

Våra byggnader lämpar sig utmärkt för att uppfylla behoven i ett modernt lantbruk och den nya tekniken. Våra lantbruksbyggnader tar hänsyn till djurensvälfärd, arbetsmiljö för dig och dina maskiner. O.B.Wiiks lantbruksbyggnader är en fullgod ersättare av byggnader i ett Lantbruk.

Djur och människor under samma tak

Ett modernt lantbruk har mycket gemensamt med industrin och de krav som ställs på produktionslokaler av hög kvalitet, men det krävs även att det ska kännas som en personlig och bra miljö för människor och djur som ska vistas där.

Viktigast av allt är ändå att en lantbruksbyggnad utför stränga krav och regleringar som ställs på matproduktion och att de planeras tillsammans med de som ska använda byggnaderna och förvalta dem i flera generationer.

Våra byggnader kan levereras i dimensioner som är anpassade efter användningsområde och djurbesättning. Byggnaden förankras i ett snabbt underlag eller en ringmur och är en permanent isolerad byggnad – skillnaden ligger i leverans- och monteringstid, kvalitet, livslängd, O.B. Wiiks långa erfarenhet och att byggnaderna är så gott som underhållsfria.

Tillval för komfort

O.B. Wiik kan även införliva belysning, ventilation, avfuktning, uppvärmning och nödvändig infrastruktur i dialog med användaren. Storleken på hallen anpassas t.ex. för robotar för mjölkning, utfodring och mockning, inredning för djurbesättningen och logistiken för produktionen. Byggnaderna kan sättas upp med körportar, ramper, dörrar och fönster samt annan utrustning som förenklar logistiken för lantbrukaren.

Ett redskapshus från O.B. Wiik lämpar sig för övrigt utmärkt som garage med verkstad för traktorer och andra tunga lantbruksfordon som måste skyddas mot väder och vind.

Vi kan ta på oss totalentreprenaden med ansvar för hela ditt projekt ända från idé till förverkligande. Våra partners har lika lång erfarenhet av som vi själva, och därmed är branschen säkerställd om att slutprodukten kommer att efterleva kraven och funktionerna som ställs på lantbruksbyggnader.

Enkelt för dig

Vi gör processen enkel för dig – vi anpassar gärna byggnader i samarbete med våra partners, arkitekter och industridesigners med hjälp av 3D, så att du kan se hela byggnaden innan den sätts upp.

Resultatet blir en lantbruksbyggnad som tål det tuffa nordiska klimatet och som skapar bra, trygga utrymmen för djur, maskiner och människor i enlighet med kraven på säkerhet, hälsa och arbetsmiljö.

Hyra eller äga?

Osäker på vad som vore mest lämpligt för dina ändamål? Kontakta oss så kommer vi tillsammans fram till den lösning som är bäst för dig.

Vi erbjuder bra och flexibla finansieringslösningar och ingår gärna hyresavtal.

Visste du att vi även säljer begagnade produkter? Allt behöver inte vara helt nytt – du kan göra besparingar för både miljön och plånboken genom att köpa begagnat.

– Bra för både miljön och plånboken alltså!

Kontakta oss för mer information.

010-141 44 00
sales@obwiik.se