Skip to content

Arbetstält för formgjutning

Här har vår kund ett tält för gjutarbete, då är det extra viktigt att hålla väder, vind och skräp borta så att arbetet inte förstörs. Med ett arbetstält från O.B.Wiik får du det skydd du behöver för att göra ett bra jobb. Tältet ger en säker och behaglig miljö för både människor och material – och bra arbetsförhållanden ger ett bra slutresultat.