Skip to content

Arbetstält för gods

Allt blir bättre under tak!

Här får en kund en bättre arbetsmiljö genom att använda ett arbetstält med delvis öppen lösning. Därmed står de flesta containrarna fortfarande på utsidan, samtidigt som de anställda kan jobba utan att påverkas av snö eller blåst.