Skip to content

Avfallssorteringshall till Ragn-Sells avdelning i Nørresundby

Ragn-Sells har ett starkt miljöfokus och är en av Danmarks bästa anläggningar i Nørresundby. Visionär återvinning och miljö i kombination med hållbar ekonomi är i fokus när Ragn-Sells hanterar avfallsfraktioner. Ragn-Sells ville ha en ny avfallssorteringshall och vi är glada över att de valde O.B.Wiik för projektet.

Hallens bredd är 40 meter, längden är 70 meter och har en sidohöjd på 10,5 meter. Hallen är 2.800 m2 och har en inre volym på 35.000 m3. Avfallssorteringshallen har 3 snabba grindar? Portar`och den är installerad utan bas eller grund. Eftersom vi kunde bygga tälthallen på befintlig beläggning blev projektet mer kostnadseffektivt. Hallen var klar på fyra veckor från start till leverans till kunden.

O.B.Wiik levererar tält och arbetstält i alla storlekar. Kontakta oss gärna för en konversation om ditt projekt.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information