Skip to content

Bjornstaddalen

Avfallsanläggningen Bjornstaddalen utanför Skien i Norge har fått två nya O.B.Wiik-hallar på 8x37m och 25x60m, med fläktar, portar, gångdörrar och andra tillbehör.

Bland annat skyddar de Norges första robotsorteringsanläggning mot väder och vind och levereras med många bra lösningar som är anpassade efter deras behov.