Skip to content

Brådskande behov av mer lagringsutrymme vid VELUX produktion i Østbirk

”Vi ville ha snabb leverans, eftersom vi behövde mer lagringsutrymme i ljuset av ökande efterfrågan och akut behov av kapacitet.

Vi har nu 7 500 kvadratmeter isolerat lager – levererat, ställt upp och klart för användning 4 månader efter beställning”, säger Mikkel Precht Mogensen, anläggningschef för VELUX Globals anläggningar och fortsätter, ”Samarbetet med O.B. Wiiks konsulter har varit en bra och konstruktiv process genom alla faser från uppstart och projektering av projektet till driftsättning av de färdiga tälthallarna. Till exempel använde O.B. Wiiks monteringsteam bara 5 veckor på sig att montera och sätta upp de 4 stora tälthallarna.

Vi är mycket nöjda med det färdiga resultatet och det extra förvaringsutrymme vi fick, till överenskommen tid och kvalitet”.