Skip to content

Bulklager från O.B.Wiik

Det krävs enorma mängder salt för att hålla våra vägar körbara på vintern. Med hjälp av O.B.Wiik lagrar företaget Mesta 25 000 ton salt på Filipstadskajen i Norge!

Salt från medelhavet håller Norges vägar isfria

I Norge är det ofta gott om snö och is på vintern, och därför måste man salta vägarna, i synnerhet i städer och där det är mycket trafik.

I Norge är det Statens Vegvesen som har det övergripande ansvaret för vägunderhållet, men det faktiska arbetet utförs av externa entreprenörer.

Den största aktören inom drift och underhåll av norska vägar är Mesta AS. Mesta arbetar med omkring 50 kontrakt på detta område, vilket utgör en marknadsandel på cirka 45 procent. Med andra ord ansvarar företaget för många vägmil, och därför behöver de stora mängder salt under vintern. Salt som självklart måste lagras någonstans.

För att ge en inblick i omfattningen kan vi berätta att saltet fraktas med lastfartyg från Medelhavet. Varje leverans omfattar cirka 9000 ton. Från beställning och tills dess att fartyget anlöper Filipstadskajen i Oslo, tar det ungefär 6-8 veckor:

– Det är otroligt viktigt att vi inte får slut på salt både för Mesta och för trafikanterna, kommenterar Bjørn Heggedal, inköpschef hos Mesta. – Därför är det ytterst viktigt att vi har hög kapacitet och stora lager, särskilt med så långa leveranstider.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

– O.B. Wiik har en bra lösning för att lagra saltet på ett säkert sätt, och vi har många sådana här tälthallar runt om i landet. Det är en mycket flexibel lösning eftersom vi vid behov kan flytta runt hallarna mellan olika kontrakt, förklarar Heggedal.

Han påpekar att bruksvärdet på dessa tälthallar är lika högt efter 10-20 år som när de är nya. Dessutom har han lagt märke till att O.B. Wiik alltid har erbjudit det bästa priset när Mesta har skickat ut offertförfrågningar för flera tält.

Det mesta kan lagras I O.B.Wiiks bulklager

De hallar som Mesta använder är ett exempel på O.B.Wiiks bulklager, och de levereras i många olika storlekar. Andra typiska varor i ett bulklager är kol, metall, cement, spannmål, syntetiska ämnen och trävaror. En WiikHall levereras med förstärkta bulkväggar som tål belastningen från lagermassorna. Hallen kan anpassas exakt efter just den vara som ska lagras.

Typen av vara, vikt och vinkel bidrar till att avgöra vilket slags bulklager som ska användas samt hur höga bulkväggarna ska vara.