Skip to content

Bygg hus under tak

Varför inte ge dig själv bästa möjliga arbetsvillkor? Här byggs ett helt hus under full täckning av ett Wiik Instant – väderskydd och byggarna behöver bara tänka på jobbet och inte 🌧, 💨 eller ❄️.

Det ger stabila förhållanden under hela byggprocessen och det besparas mycket arbete med täckning och snöröjning för förvaring av material, då tältet är så stort allt kan förvaras i det. Det bidrar också till bra KMA då det inte finns snö och is på marken, i byggnadsställningar eller i området runt omkring, vilket minskar risken för olyckor.