Meny

Försvaret

Få aktörer ställer hårdare krav på förvaring och säkerhet för militärt materiel än just försvarsmakten. O.B. Wiik har levererat hallar till militära områden med skräddarsydd specialutrustning som värnar om säkerheten.

I stram givakt

Det svenska försvaret är beroende av att kunna förflytta sig snabbt. Därför behöver försvaret lösningar som är flexibla och som kan användas till ett brett spektrum av ändamål och anpassas till nya beredskapssituationer, vare sig det gäller truppförflyttningar, övningar eller nedskärningar.

O.B. Wiik har bl.a. levererat hallar för lagring av försvarsutrustning och som garage eller verkstadshallar för militära fordon.

Vi gör allt vad vi kan för att tillgodose kundernas krav på säkerhet och tilläggsutrustning till våra hallar. Vi kan leverera hallar med solida, starka konstruktioner och material som tål det nordiska klimatet med tilläggsutrustning som värme, ventilation, avfuktning, belysning, säkerhetssystem och portlösningar.

Viktigast av allt, den snabba leverans- och monteringstiden ger de olika militära instanserna den flexibilitet och nödvändiga handlingsfrihet de oftast eftersträvar, vilket våra många leveranser till det svenska försvaret vittnar om.

Produkter inom försvarsmakten