Skip to content

Esbjerg hamn

Hamnen i Esbjerg har fått en ny byggnad, nämligen ett arbetstält på 2000m² från O.B.Wiik.

Tälthallen, som har inrättats för Ziton A/S, kommer att användas för renovering och service av vindkraftverk som står till havs. Med 20×100 meter får de plats med 3 vingar samtidigt, samt utrymme för ett integrerat lager och reservdelar.

En stor fördel med tälthallen är att den kan placeras där det finns behov. I det här fallet betyder det stora logistiska fördelar eftersom de inte behöver frakta de stora vindkraftvingarna vidare efter att de har kommit i land. Arbetet vid hamnen är redan i full gång och kommer att pågå i tio månader.