Skip to content

Flexibelt arbetstält för bro

Det är inte så lätt att jobba på en bro. Vi är väl medvetna om de utmaningar man kan möta och vi har produkter som underlättar arbetet. Med ett flexibelt arbetstält från O.B.Wiik får du skydd mot vädret och en skräddarsydd lösning som passar dig. Som i detta projekt där tältet är monterat utan ben, förankrat i befintligt räcke.