Skip to content

Flygplansinnovation i tälthall från O.B.Wiik

Det var ett tag sedan Skiens flygplats i Norge användes för kommersiella flygningar, men just nu händer något ännu mer spännande där. I en hall från O.B.Wiik utvecklas något som kan förändra flygbranschen, över hela världen.

 

Enkel idé – komplicerad verklighet

Allt började för 12 år sedan, när grundarens bror satt fast på Schiphol flygplats på grund av snö och brist på avisning. Han jobbade själv inom biltvätt och därför kom idén – Kunde inte avisning hämta inspiration från en automatisk biltvätt?

Den tanken var början på det som nu är världens första automatiserade system för tvätt och avisning av flygplan.
CFO på MSG Aviation, Jan Hansen, tror att det här kan bli stort. Riktigt stort.

– Branschen är konservativ, men norsktillverkad kvalitet låter bra. Med runt 2 500 flygplatser i behov av detta är potentialen enorm, säger han.

Hur fungerar det?

Idag är avisning och tvättning av flygplan ett manuellt arbete, som kräver arbetsinsats, tid och möjliggör mänskliga fel. Med MSG Aviations lösning kommer detta att automatiseras.

På samma sätt som en automatisk biltvätt kommer ett plan att köras in i en hall och rörliga armar går runt flygkroppen. Det är inte bara till avisning lösningen kan användas. Från och med idag kan den även användas för att tvätta flygplan och motorer och ”avsandning”. Det är med andra ord inte bara på flygplatser i kalla regioner de behöver lösningen, utan också platser nära öknen och överallt där flygplan förvaras och tvättas.

En kameralösning utvecklas också, som kan placeras på ”armarna”. Denna kan användas för inspektioner av flygplanet för att leta efter skador, som ”fågelnedslag” eller blixtnedslag.

Skapar en mer effektiv och miljövänlig bransch

Det finns flera stora fördelar med att automatisera denna process.

Att ta bort det manuella jobbet kommer att undvika mänskliga fel och ta mindre tid. Dessutom kommer alla processer att standardiseras, det vill säga använda lika lång tid och lika mycket vätska, varje gång. Detta gör det lättare att beräkna mängden och förhindrar slöseri..

Genom att flytta in avisning och tvätt i en hall förhindras även kemikalier att rinna ut i naturen. Genom avlopp i marken samlar MSG upp de kemikalier som kan användas igen.

– Rena flygplan använder också mindre flygbränsle. Det gör att vi kan spara stora kostnader för branschen och det i en bransch där små förändringar kan göra stor ekonomisk skillnad. Systemet är säkrare, effektivare och mer miljövänligt än nuvarande metoder, konstaterar CFO, Jan Hansen.

Allt sker i en specialgjord tälthall

I detta projekt användes en tälthall. Det är inte bara en relativt billig lösning som är lätt att flytta på, utan den kommer även med andra fördelar.

– Tälthallar anses inte vara en permanent byggnad och faller därför inom bestämmelserna för leasing. Det är en stor fördel för oss, då vi kan leasa ut byggnaden till flygbolag och andra aktörer, säger Hansen.

Hallen utvecklades tillsammans med MSG Aviation för att ge dem den funktionalitet de behöver och klara belastningen av MSG:s system.

– Väggarna i hallen är förstärkta för att klara vikten av de 3 traverserna som håller systemet där kemikalierna kommer ut. Eftersom dessa armar kommer att röra sig runt flygkroppen var detta också något som våra ingenjörer var tvungna att ta hänsyn till när de designade lösningen, fortsätter Hansen.

Flexibel finansiering blev räddningen

Hansen är tydlig med varför O.B.Wiik blev rätt leverantör.
– Vi valde O.B.Wiik av två anledningar. Nummer ett, de har lång internationell erfarenhet. För det andra kunde de erbjuda oss flexibla finansieringslösningar som ingen annan kunde.

För ett innovativt uppstartsprojekt var finansieringen helt avgörande. Genom O.B.Wiik fick MSG möjlighet att betala tillbaka byggnaden under 5 år.

Tyvärr fanns även pandemin, vilket gjorde det extra viktigt att ha en leverantör som hade förtroende för projektet och möjlighet att vara flexibel.

– Vi hamnade i en situation där vi var tvungna att säga att vi just nu inte har pengar, men det kommer vi att få om ”X” antal månader för då händer ”Y”. O.B.Wiik gav oss det förtroendet och vi levererade när vi sa att vi skulle göra det. Den flexibiliteten var viktig, säger Hansen

Som en del av EU:s program ”Horizon 2020” är det viktigt att projektet följer uppsatta tidsfrister för att finansieringen ska vara godkänd.

– När det kom några oförutsedda utmaningar var O.B.Wiik bra på att följa upp och hjälpte till att skriva ett brev som förklarade situationen så att vi inte hamnade i problem, säger Hansen.

Nästa test: Gardermoen

Testbyggnaden i Skien har nu gjort sitt och fas två genomförs, ett 3-årigt pilotprojekt på Oslo flygplats Gardermoen. Här ska MSG sätta upp en maskin som ska användas av flygplan i reguljär trafik och O.B.Wiik levererar hallen.

Det blir ett gediget test på hur systemet fungerar. Med en stor efterfrågan och en kapacitet på 15 flygplan i timmen kommer lösningen att sättas på prov.

– Gardermoen är en flygplats med svåra förhållanden, så det är ett väldigt bra test. Fungerar det där så fungerar det överallt, avslutar Hansen.

I O.B.Wiik följer vi utvecklingen med spänning och ser fram emot att vara en del av teamet när MSG ger sig ut i världen!