Skip to content

Förbifart Stockholm

Arbetar du med längre sträckor måste arbetsplatsen ständigt flyttas. Med ett arbetstält från O.B.Wiik är det lätt att flytta tältet i takt med arbetet. Våra väderskydd används flitigt när förbifart Stockholm tar form. Här ska det läggas 600m tätskikt på en bro.