Skip to content

Från hav till hall

Här har vi satt upp en hall för förvaring av båtar. Tälthallen som är 30x55x10m har anpassade långsidor. På ena sidan finns fönster som ger bra dagsljus och insyn medan det på andra sidan finns ett skärmtak som ger skydd för det som förvaras på utsidan.

Våra hallar är inte lika bra som havet, men vi garanterar ändå att det är en plats där båtar trivs.