Skip to content

Høyblokka

Just nu pågår renovering av Høyblokka i Regjeringskvartalet i Oslo bakom en specialgjord duk från O.B.Wiik. Det speciella med duken är att den har ett motiv av Høyblokka.

Allmänheten kan alltså fortfarande se byggnaden även om byggnadsställningar har ställts upp och arbetet pågår. Detta en metod som är vanligare nere i Europa, men vi är glada att Statsbygg har valt denna lösning. Detta gör byggperioden finare för omgivningen, särskilt när det gäller en signalbyggnad som Høyblokka.