Skip to content

Integritet

Behandling av personuppgifter gäller O.B.Wiik AB och vi förklarar varför vi samlar in information om dig, hur vi använder denna information och hur vi skyddar din personliga information.

1 Hantering av personuppgifter

Denna personskyddspolicy gäller O.B. Wiik AB (hädanefter kallat «O.B. Wiik» eller «vi») och O.B.Wiiks hantering av sina kunders personuppgifter. Personskyddspolicyn beskriver hur O.B.Wiik samlar in och hanterar personupplysningar och dina rättigheter med hänsyn till hanteringen av personupplysningarna. O.B.Wiik omfattas av norsk lagstiftning och kommer alltid att hantera personupplysningar i enlighet med denna personskyddslagstiftning.

2 Databehandlingsansvarig

Databehandlingsansvarig är den som bestämmer syftet med behandlingen av personupplysningarna och vilka hjälpmedel som skall användas.

Behandlingsansvarlig för persondata och personupplysningar som vi behandlar är O.B. Wiik AB genom VD. Databehandlingsansvarig har det yttersta ansvaret för att säkerställa att all behandling och hantering av personupplysningar sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Adresse: Borrvägen 3, SE-155 93 Nykvarn

E-post: sales@obwiik.se

Telefon: +46 (0)10-141 44 00

Om du har frågor om vår behandling och hantering av personupplysningar, kan du kontakta oss på angiven kontaktinformation.

3 Hur vi samlar in personupplysningar och vilken slags information vi samlar in

När du använder vår webbsida eller är i kontakt med oss genom att beställa våra produkter, kommer O.B. Wiik att behandla personupplysningar om dig. Vi samlar in och använder dina personupplysningar för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. O.B. Wiiks behandling och hantering av personupplysningar förutsätter godkännande från dig eller annat rättsligt underlag.

Vi samlar in personupplysningar för de ändamål som anges nedan:

 • Upplysningar insamlade för att ingå och uppfylla avtalet: Vid köp av produkter från O.B. Wiik registrerar vi bland annat namn, telefonnummer, adress, e-postadress och eventuell betalningsinformation, vilken typ av produkt (produkter) eller tjänst(er) du har köpt, när du köpte och eventuell leveransinformation.
 • Vår administration av försäljningen:: Vid köp, beställning eller reservation av produkter kommer vi även att använda dina personupplysningar för att följa upp försäljningen internt inom vår organisation. För att kunna genomföra vår leverans till dig, kommer vi även att dela dina personupplysningar, inklusive namn och adress till utvalda tredje parter såsom leverantörer, entreprenörer och transportörer.
 • Underlaget för vår behandling av personupplysningar till de ändamål som nämnts ovan är köpavtalet med dig och behandlingen anses i huvudsak vara nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet. För eventuella krav som riktas mot oss kommer vi även att behöva samla in dina personupplysningar i den grad det är nödvändigt för att kunna uppfylla eller hävda våra rättsliga förpliktelser.
 • Kundservice:Beroende på vad förfrågan gäller och vilken kanal du kontaktar oss från (telefon, e-post eller kontaktformulär), kommer vi att ha behov av att identifiera dig, vilken (vilka) produkt(er) du har köpt och exempelvis din adress, ditt telefonnummer och eventuell e-postadress. Vi kommer att behandla de personupplysningar som vi behöver för att hjälpa dig, exempelvis namn, köphistorik, kontaktinformation (e-post, telefonnummer). Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse i att behandla dina personupplysningar för att ge dig ett mesta möjliga relevant och exakt svar på dina frågor och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än nackdelen för dig som tar kontakt och vill ha denna tjänst.
 • Marknadsföring: Vi skickar ut marknadsföring, nyhetsbrev och ger information om vår verksamhet via e-post till dig om du har gett oss ditt godkännande. Du kan när som helst annullera ditt godkännande genom att kontakta O.B. Wiik (se kontaktinformation i punkt 2.
 • Etablering av användarkonto: Du kan dra god fördel av att upprätta ett kundkonto på vår webbsida, där du kan genomföra köp över nätet. Transaktionerna som du har gjort kommer att vara tillgängliga på «Mina sidor». Syftet med detta är att ge dig som kund möjlighet att spåra dina leveranser, avbryta eller ångra köp. Du kommer att kunna få tillgång till dina data genom samma lösning samt möjlighet att radera köphistorik och ditt konto hos O.B. Wiik.
 • Administration av användarkonto: Vi har tillgång till din användarprofil för att kunna administrera dina kontaktupplysningar, transaktioner och eventuellt godkännande som du har gett för att motta vårt nyhetsbrev eller liknande.
 • Behandlingsunderlaget för etablering av användarkonto sker utifrån det godkännande som du har gett.
 • Vi använder informationskapslar (cookies) för att ha tillgång till information om användning av våra webbsidor. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här.
 • Vi behandlar sådana personupplysningar på basis av ett intresseavvägande. Vi har gjort bedömningen att det är nödvändigt för oss att göra detta så att vi kan anpassa vår webbplats till våra användare.

4 Vidarebefordran av personupplysningar till tredje parter

Vi vidarebefordrar inte dina personupplysningar till andra, såvida det inte förekommer ett rättsligt och lagligt underlag för en sådan vidarebefordran. Exempel på sådant underlag kan vanligtvis vara ett avtal med dig eller om det föreligger ett rättsligt underlag som är ålagt oss gällande att lämna ut informationen.

För att kunna genomföra vår leverans till dig, kommer vi att dela dina personupplysningar, inklusive namn och adress till utvalda tredje parter såsom leverantörer, entreprenörer och transportörer.

O.B. Wiik använder informationsbehandlare för att å våra vägnar samla in, spara eller på annat sätt behandla personupplysningar. I dessa fall har vi ingått avtal för att tillgodose informationssäkerheten i alla led av informationsbehandlingen. O.B. Wiik kommer att se till att tredje parter, som behandlar personupplysningar å O.B. Wiiks vägnar, verkställer nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personupplysningar.

5 Hur upplysningarna säkras

O.B. Wiik strävar efter att skydda dina personliga data genom att upprätthålla tekniska och organisatoriska åtgärder. Endast O.B. Wiik eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till upplysningarna för en bestämd uppgift, kommer att få åtkomst till dina personupplysningar.

Personupplysningarna som vi behandlar kommer först och främst att ske inom EU/EES-området. Om personupplysningarna överförs eller behandlas i ett land utanför EU/EES, kommer O.B. Wiik säkerställa en laglig behandling och hantering av upplysningarna, med tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att informationen hanteras korrekt med en tillräcklig skyddsnivå såsom erbjuds inom EU/EES.

6 Datalagringstid

Vi sparar dina personupplysningar hos oss så länge det är nödvändigt för det ändamål som personupplysningarna samlades in för.

Om vi behandlar personupplysningarna på basis av ditt godkännande kommer dessa upplysningar att raderas om du annullerar ditt godkännande.

Personupplysningar som vi behandlar och hanterar för att uppfylla ett avtal med dig raderas när avtalet har uppfyllts och alla förpliktelser gällande avtalsförhållandet är tillgodosedda. Förpliktelser till följd av avtalsförhållandet kan exempelvis vara bokföringsplikt enligt bokföringslagen eller datalagringsplikt enligt penningtvättslagstiftningen.

7 Dina rättigheter när vi behandlar personupplysningar om dig

O.B. Wiik uppskattar att få din feedback och återkoppling. Här kan du se vilka rättigheter som du alltid har och som du kan göra gällande genom att kontakta oss:

 • Annullera godkännande: Om du har gett ditt godkännande till att få nyhetsbrev från oss, så kan du när du närsomhelst annullera detta godkännande. Det enklaste sättet är att annullera ditt godkännande, är att gå in på vår webbplats eller kontakta oss direkt.
 • Be om att få insyn: Du har rätt att få inblick i vilka personupplysningar om dig som vi har registrerat.
 • Begära att data korrigeras eller raderas: Du kan även be oss att korrigera felaktiga upplysningar som vi har om dig eller be oss att radera personupplysningar. Vi kommer att så långt möjligt tillgodose en förfrågan om att radera personupplysningar, men vi kan inte göra detta om det finns tungt vägande orsaker för att inte radera upplysningarna, exempelvis att vi måste spara upplysningarna av dokumentationshänsyn. Många upplysningar kan du radera själv. Du kan exempelvis närsomhelst radera din användarprofil hos oss.
 • Dataportabilitet: Du kan be om dataportabilitet bland annat för personupplysningar som du själv har gett i enlighet med godkännande eller som har varit nödvändiga för ingående av köpavtalet
 • Be om att begränsa behandlingen och protestera mot delar av behandlingen.

Be om att begränsa behandlingen och protestera mot delar av behandlingen.

För att nyttja dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post eller vanlig post (se kontaktinformation i punkt 2). Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Du kan lese mer om dine rettigheter ved å gå inn på Datatilsynets nettside: datainspektionen.se

8 Klagomål

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datainspektionen.

9 Ändringar

Om det skulle göras ändringar i våra tjänster eller i regelverket om behandlingen av personupplysningar, kan det medföra förändring i informationen som du fått här. Om vi har dina kontaktupplysningar kommer vi att göra dig uppmärksam på dessa förändringar.

Hyra eller äga?

Osäker på vad som vore mest lämpligt för dina ändamål? Kontakta oss så kommer vi tillsammans fram till den lösning som är bäst för dig.

Vi erbjuder bra och flexibla finansieringslösningar och ingår gärna hyresavtal.

Visste du att vi även säljer begagnade produkter? Allt behöver inte vara helt nytt – du kan göra besparingar för både miljön och plånboken genom att köpa begagnat.

– Bra för både miljön och plånboken alltså!

Kontakta oss för mer information.

010-141 44 00
sales@obwiik.se