Skip to content

Kvalitetspolicy & Miljöpolicy

Ledningssystem enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och ISO 45 001:2018. Kvalitetspolicy och Miljöpolicy.

Kvalitetspolicy  

O.B. Wiiks kunder och andra intressenter kan förvänta sig att: 

 • Vi skapar långsiktigt nöjda kunder genom att leverera produkter och tjänster som uppfyller  både specificerade och outtalade kundkrav 
 • Vi levererar godkända tältbyggnader i tid och enligt avtal 
 • Vi säkerställer utförandet av våra projekt genom våra checklistor, handlingsplaner och våra  digitala stödverktyg 
 • Vi ligger i framkant inom vårt område med god kunskap och hög kompetens
 • Vi är pålitliga som affärspartner och arbetsgivare 
 • Vi samarbetar med noga utvalda leverantörer och underentreprenörer 
 • Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar 

Varje anställd åtar sig att:  

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och  förordningar 
 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt 

2024-01-11    

Johan Eckerby  

VD

Miljöpolicy  

Vi arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att: 

 • Utbilda och motivera våra anställda att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
 • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner
 • Prioritera miljöcertifierade leverantörer och underentreprenörer i möjligaste mån
 • Sträva efter att minska utsläppen från egna samt externt utförda transporter
 • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt 
 • Informera medarbetare och leverantörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta  miljöfrågor i det dagliga arbetet 

Varje anställd hos oss åtar sig att: 

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav 
 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljö målen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet 

2024-01-11  

Johan Eckerby  

VD 

Hyra eller äga?

Osäker på vad som vore mest lämpligt för dina ändamål? Kontakta oss så kommer vi tillsammans fram till den lösning som är bäst för dig.

Vi erbjuder bra och flexibla finansieringslösningar och ingår gärna hyresavtal.

Visste du att vi även säljer begagnade produkter? Allt behöver inte vara helt nytt – du kan göra besparingar för både miljön och plånboken genom att köpa begagnat.

– Bra för både miljön och plånboken alltså!

Kontakta oss för mer information.

010-141 44 00
sales@obwiik.se