Meny

Lager och logistik

Många företag med transport- och lagerbehov har funnit skydd i en hall från O.B. Wiik. Allt från råvaror, matvaror, maskiner, mineraler och postförsändelser skyddas mot väder och vind i en WiikHall eller stålhall.

En hall för varje vara

Har du en speciell råvara som ska lagras? Eller flera? Vi kan hjälpa dig med att komma fram till hur din lager- eller logistikhall bör utrustas.

Eftersom vi kan utrusta hallen med avfuktningsutrustning, uppvärmning eller ventilation, är det inte stor skillnad jämfört med vad man uppnår med en fast byggnad. En hall-lösning är flexibel till sin natur, och transport- och logistikbranschen får även sina behov tillgodosedda med lösningar i form av inkörsportar och ramper.

Uppfyller plötsliga behov

Den flexibla lagerlösningen, som för övrigt finns i en rad olika bredder, kan byggas så lång man vill ha den. Därmed kan man utöka eller reducera storleken efter behov, varulager eller tomtareal.

Här kan vi även nämna att vi har levererat hamn lager, avfuktade lager, bulklager och varulager till fler än 100 länder.

Produkter inom lager och logistik