Skip to content

O.B.Wiik är stolta över att nu vara ISO certifierade - ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

O.B. Wiik bygger gigantisk hall för automatiserade fordon

O.B. Wiik har vunnit ett kontrakt med AstaZero AB (www.astazero.com) i Sverige med leverans av världens största tälthall.

 

AstaZero AB är ett högteknologiskt företag med fokus på forskning och utveckling av aktiv trafiksäkerhet och driver bland annat världens enda fullskaliga testmiljö utanför Borås i Sverige. AstaZero AB ägs av Research Institute of Sweden AB och Chalmers tekniska Högskola.

Hallen från O.B.Wiik blir 700 meter lång och 40 meter bred, med en central del på 140 meter som kommer att vara 60 meter bred. Hallen kommer att vara färdig för användning i februari 2021 och kommer att användas som en inomhus testbana för utveckling av automatiserade fordon.

Åsikter:

«Baserat på vår utvärdering av alla inkomna anbud var O.B.Wiik ett uppenbart första val för oss. Genom sin höga kvalitet i erbjudandet samt kompetens och erfarenhet från tidigare leveranser av stora hallar är vi övertygade om att O.B.Wiik kommer att leverera detta viktiga projekt i enlighet med våra höga förväntningar på kvalitet och leveransförmåga», säger Peter Janevik, VD på AstaZero AB.