Skip to content

O.B.Wiik en miljölagspelare

Precis som alla andra måste vi inse att vår verksamhet har en påverkan på miljön. Både genom vår egen verksamhet och indirekt via våra kunder och leverantörer. Vi vill ta ansvar för vår miljöpåverkan. Det ska engagera oss och införlivas i den dagliga verksamheten och bidra till att O.B.Wiik är en tydlig bidragsgivare till bra lösningar i miljöarbetet inom vår bransch.

Cirkulär ekonomi genom uthyrning av hallar och tält
En allt större del av våra hallar och arbetstält hyrs ut när vi får kunder som har tillfälliga behov. På så sätt minskar den totala produktionen av hallar och tält avsevärt. Det ger också kunderna fördelar, både vad gäller flexibilitet och låg kapitalbindning. Och för oss innebär det att vi genom en mer optimerad drift kan begränsa antalet tält och hallar genom att distribuera de befintliga produkterna mer effektivt. Sammantaget skapar det ett lägre CO2-avtryck och är mer hållbart, både för miljön och ekonomin, när vi kan cirkulera våra hyresprodukter där kundernas behov finns.

Miljöhänsyn införlivad i kärnverksamheten
För att följa upp och engagera oss i miljöarbetet har vi skapat ett effektivt miljöledningssystem. Detta innebär en skyldighet att kontinuerligt förbättra miljöförhållandena och våra CO2-utsläpp samt att följa myndighetens krav och de krav som O.B.Wiik har ställt på sig själv.

Här kommer ingen undan. Hela O.B.Wiik är förpliktad till miljöpolicyn. Samtliga enheter i koncernen ska bedöma sin relation till, och påverkan på miljön, samt ta med miljöförhållanden i alla styrande dokument där detta är relevant. Det innebär också att miljö- och klimatfrågor lyfts fram i affärs- och tjänsteutvecklingen.

En lång livslängd innebär mindre utsläpp
Vi gör aktiva val för att ge våra produkter en så lång livslängd som möjligt. Vårt mål är att en produkt vi tillverkar ska hålla länge. Kvaliteten på det vi levererar gör att produkterna kan stå på utsatta ställen under lång tid. Det är inte bara bra för dig som kund, utan även för miljön. Men det innebär också att när en kund är färdig med sin produkt kan den leva vidare med någon annan, eller göras om till en annan produkt med ett nytt bruksområde.

Vi använder främst aluminium, stål och PVC i vår produktion

  • Aluminium
    Aluminium är en mycket miljövänlig produkt då den kan återvinnas i oändlighet utan att tappa kvalitet. Cirka 75 % av allt aluminium som någonsin har producerats används fortfarande och det krävs lite energi för att smälta om det för nya ändamål.
  • Stål
    Stål kräver mer energi att tillverka, men har i gengäld lång livslängd. Nästan 90 % av det stål vi använder är standardmoduler, som återanvänds i nya projekt och får lång livslängd. Det som inte är standardmoduler återanvänds till andra produkter.
  • PVC dukar
    De PVC-dukarna vi levererar är godkända enligt REACH-standarden. Kvaliteten på PVC-dukarna är bland de bästa på marknaden och håller länge. En stationär tälthall kommer att ha en livslängd på en bra bit över 20 år.

När en kund är klar med en PVC-duk rengör vi dem, skär upp dem och svetsar samman dem till nya presenningar som vi erbjuder till försäljning i vår webbutik. Genom att återanvända använda PVC-dukar till ”miljöpresenningar” får dukarna ett nytt och längre liv. Vi har också etablerat ett samarbete med ett danskt återvinnings- och återvinningsföretag som har omvandlat PVC-dukar till olika former av väskor.

Återvinning, återanvändning och recirkulation
Vårt huvudfokus är att minska O.B.Wiiks miljöbelastning relaterad till avfall och energianvändning, samt att använda en hög grad av miljövänliga produkter i vår produktion. En viktig roll för oss i detta är att aktivt påverka våra kunder, samarbetspartners och leverantörer att göra åtgärder och val som är bra för miljön. Därför försöker vi alltid främja återanvändning av produkter, andrahandsförsäljning, uthyrning och erbjuda reparationer snarare än nya produkter.

När en produkt slutligen har gjort sitt återvinner vi använda PVC-dukar till andra produkter som miljöpresenningar eller skickar dukarna vidare till en samarbetspartner som tillverkar nya produkter. Duk som inte återvinns källsorteras och levereras som specialavfall.

Så arbetar vi på O.B.Wiik kontinuerligt för att skapa en hållbar verksamhet, som tar hand om planeten idag – och i framtiden.