Skip to content

O.B.Wiik köps upp av Zurhaar & RUBB AS.

PRESSMEDDELANDE

O.B.Wiik köps upp av Zurhaar & RUBB AS.

Ägarna till O.B.Wiik och Zurhaar & RUBB AS, har kommit överens om ett uppköp av O.B.Wiik. Det innebär att vi kommer att ingå i samma koncern som RUBB Industries. Två starka företag går därmed samman, med målet att skapa en betydande och ledande aktör på exicterande marknader för hallar, arbetstält, event, presenningar och tältbaserade produkter och lösningar.

Totalt får vi 166 års erfarenhet. Detta gynnar våra kunder.

O.B.Wiik består som företag

Även om vi nu kommer ingå i en ny koncern kommer O.B.Wiik fortsätta att finnas som ett systerbolag under Zurhaar & Rubb AS. Det gör att du fortfarande träffar samma duktiga medarbetare och kan relatera till samma människor som tidigare. O.B.Wiik fortsätter att vara O.B.Wiik, men vi får nu extra stöd i ryggen.

Nya möjligheter och bättre leveranser

Båda företagen finns för närvarande i flera länder. Genom förvärvet kommer vi i ännu större utsträckning kunna öka vår lokala närvaro över hela världen. Med ca. 400 anställda i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Storbritannien och USA kommer vi att komma ännu närmare befintliga och potentiella kunder.

Med en stor professionell styrka och fler resurser vill vi skapa en ledande koncern, som i ännu större utsträckning levererar lösningar efter kundernas behov.

Ökad finansiell styrka och flexibilitet

Efter några annorlunda år går vi nu in i ett mer normalt år, med ambitioner och mål anpassade därefter. Detta förvärv innebär att vi kan förvänta oss att dra nytta av synergier mellan bolagen, vilket ger oss stor tro på framtiden. Tillsammans förväntas O.B.Wiik och RUBB Industries omsätta 1,5 miljarder NOK 2022. Den ökade finansiella styrkan kommer också att ge oss större möjligheter och ökad potential för investeringar och tillväxt i kompletterande marknader och produktgrupper. Vi tror att detta gör oss starkare på befintliga marknader och ger oss möjligheter på nya marknader – till det bästa för alla våra kunder, medarbetare och samarbetspartners!

Vi ser fram emot framtiden!