Skip to content

O.B.Wiik-produkters eviga liv

Miljön runt omkring oss är en av de saker vi tänker mest på när vi tillverkar produkter. Vi vill att vårt arbete ska ha en så låg miljöpåverkan som möjligt. Men som alla andra måste vi erkänna att vi har ett avtryck på planeten. I Norge är vi t.ex certifierade enligt Miljøfyrtårn där vi åtagit oss att ta ansvar för denna påverkan. Det innebär en ständig förbättring av miljöförhållandena och våra koldioxidutsläpp och att följa regeringens krav och de krav som O.B.Wiik har ställt på sig själv. En viktig del av det är att återvinna och återanvända allt vi kan. Här kan du bli lite bättre bekant med hur vi på O.B.Wiik arbetar med just det.

Produkter som håller
O.B.Wiik är känt för kvalitet. Det är en del av vår identitet att leverera produkter av hög kvalitet. Produkterna måste klara det som de är tänkta att användas till, och lika viktigt är att de måste hålla länge, helst med flera ägare. Därför kan du vara säker på att när du köper en produkt från O.B.Wiik får du en produkt som är tänkt att hålla år efter år. När du är klar med det kommer det att återanvändas eller återvinnas.

Insamling och återvinning
Du ska inte se en O.B.Wiik-produkt ligga slängd i naturen. Vi säkerställer att även förpackningarna vi lägger ut på marknaden samlas in igen. Efter att produkterna har samlats in så återanvänds de, förvandlas till nya produkter, återvinns eller levereras korrekt till specialiserade anläggningar.

Ett liv efter döden
Våra produkter är tillverkade av material som har en lång livslängd, och vi kräver ständigt ny och förbättrad teknik. Detta är inte bara viktigt för att få nöjda kunder, utan för att avtrycket på varje leverans ska vara så lågt som möjligt. När vi tillverkar produkter gör vi det alltid med tanken att de ska användas igen.
Vi samlar också in använda PVC-dukar, rengör dem, skär upp dem och svetsar ihop dem till nya presenningar som vi säljer i vår webbutik. I större projekt kan hela byggnader demonteras och flyttas, som med den tillfälliga Jordal Amfiteatern som blev Kråkene Moss nya hemmaplan.

Metallåtervinning
Skelettet i byggnaderna återanvänds också. Nästan 90% av det stål vi använder tillverkas som standardmoduler. Det innebär att den enkelt kan användas vidare i nya projekt och därmed har en lång livslängd. Om det görs speciella konstruktioner som inte kan återanvändas, återvinns de och används till nytt stål, till glädje för andra. Vi använder också aluminium, vilket är en mycket miljövänlig produkt. Cirka 75% av allt aluminium som någonsin producerats används fortfarande, eftersom använt aluminium kan återvinnas på obestämd tid utan kvalitetsförlust. Endast fem procent av energin som behövs för att producera primäraluminium behövs för att smälta aluminium för nya ändamål.

Från tält till väska
Genom ett partnerskap med det danska återvinningsföretaget Tarprec säkerställer vi att gamla produkter får ett nytt liv – i en helt ny roll. Tillsammans gör vi om gamla tältdukar, presenningar och liknande material för väskor och datorväskor. Detta ger produkterna så lång livslängd som möjligt, även om de inte längre används för sitt ursprungliga syfte.