Skip to content

Väderskydd

Behöver din verksamhet de bästa förutsättningarna för att utföra ett arbete? Då är ett arbetstält en bra lösning. Låt inte de yttre faktorerna påverka arbetets gång och skapa samtidigt de bästa arbetsförhållandena för de anställda.

Väderskydd

Skall du arbeta med ett projekt under en längre period? Med underlag, material eller verktyg som behöver skyddas? Skydda det med Instant väderskydd. Flexibla lösningar på höjden, bredden och längden. O.B.Wiik är en av Nordens största leverantörer och exporterar produkter inom produktsegmentet väderskydd och presenningar för byggnationer och byggnadsverksamhet m.m. Vi både säljer och hyr ut våra produkter och tjänster till mer än 100 länder.

Hos O.B.Wiik erbjuder vi alla former av väderskydd för olika byggnadsprojekt över hela landet. Vi erbjuder väderskydds- och övertäckningslösningar för entreprenörer och hantverkare, allt enligt behov och önskemål. O.B.Wiik har mer än 40 års branscherfarenhet och vi har varit verksamma på business to business-marknaden redan från start. Vi har omfattande erfarenhet av totallösningar inom väderskydd, både små, stora, på byggställning, på tak samt även hela villafasader.

Allt du behöver veta om väderskydd

Vad är ett väderskydd?

En normal väderskyddslösning sträcker sig över byggnationen/arbetsplatsen och skyddar mot tuffa väderförhållanden. Ett väderskydd gör det således möjligt att arbeta oavsett väder och kan säkerställa att arbetet blir klart i tid.

Nordiska klimatet blir man sällan klok på. Därför kan det vara svårt att planera sitt arbete och hålla deadlines vid utomhusarbete. Detta problem löser vi med våra många olika lösningsförslag på väderskydd och anpassar det till just ert projekt.

Totalövertäckning av byggnation / Väderskydd tält

För att få bästa möjliga skydd mot det nordiska vädret, föreslår vi en totalövertäckning av byggnationen. En totalövertäckning skyddar både byggnation och medarbetare från väder och vind och är idealisk för större byggprojekt, där deadlines måste hållas. Det kan vara en stor fördel att totalövertäcka arbetsprojektet när det sträcker sig över lång tid, såsom exempelvis större renovationsarbeten, tekniska installationer, målnings- eller murningsarbete.

Totalövertäckningen säkerställer en god arbetsmiljö och att dina uppdrag blir färdiga i tid eftersom du och dina medarbetare inte behöver tänka på vädret. När byggnationen är totalövertäckt, så kommer ni även att spara pengar och tid, liksom att optimera byggprocessen. Totalövertäckningar och väderskydd används vanligtvis vid nybyggnationer och renoveringsprojekt.

Fördelarna med väderskydd

Det finns många fördelar med att skydda sin arbetsplats med en väderskyddslösning, särskilt vid renovering i ett skede när det är extra sårbar och utsatt för regn och blåst. Här kan det både vara för att säkerställa ett bättre byggunderlag och skydda material och verktyg.

För hantverkare på byggnadsställning är det en fördel att använda sig av en väderskydds- och övertäckningslösning för hela byggnadsprojektet eller byggnationer som skall genomgå en genomgripande renovering. Tidsplaner kan hållas året runt och man säkerställer ett kvalitativt slutresultat. Med hjälp av en övertäcknings- och intäckningslösning får man helt enkelt en optimerad byggnadsverksamhet.

Väderskydd används i allt högre grad jämfört med tidigare, för att optimera byggprocessen och förkorta byggperioden. Samtidigt undviker man att behöva tänka på dåligt väder och sparar samtidigt tid i förhållande till den dagliga avtäckningen av tak och byggnationer och löper heller ingen risk att råka ut för inträngning av vatten och snö.

Lösningar anpassade till just ert projekt

Ofta kan det vara så att färdigställda schabloner och standardstorlek inte passar. Vi kan skräddarsy era väderskydd, som har en mycket flexibel design, enligt just era behov och önskemål.

Vårt väderskydd är både ljud- och värmeisolerande. Det kan vara mobilt, rullande, bågformat eller vertikalt – nästan allt är möjligt. Vi arbetar dagligen med att tillhandahålla väderskydd till olika typer av branscher och byggarbetsplatser. Vi har både praktisk erfarenhet och tätt samarbete med vår egen ingenjörsavdelning och kan åta oss allt från enkla till komplicerade uppdrag.

Hos O.B.Wiik har vi stor erfarenhet av väderskydd, oavsett om det är för takarbete eller en byggnation. Vid byggnationer kan övertäckningen vara på en sida eller över hela byggnationen. Vi erbjuder flera olika professionella övertäckningslösningar och O.B.Wiik tar fram den bästa lösningen för just ditt projekt.

Se till att du är skyddad mot kostsamma skador

Med effektiva väderskydds- och övertäckningslösningar, kommer vi att ha möjlighet att säkerställa byggnationen mot fukt under hela uppförandet samt att arbetsmiljön förbättras.

De rätta lösningarna kommer att utgöra en god försäkring mot dyra och kostsamma skador på byggnationen under perioder med dåligt väder. Duken kan anpassas till det enskilda arbetsprojektet, om det exempelvis skulle finnas behov av en brandhämmande duk. Vår erfarenhet har visat oss att det är möjligt att spara 15–30 % när det gäller arbetstiden, baserat på att arbetet kan utföras mer effektivt vid en bättre arbetsmiljö samt att risken för fuktskador på byggnationer minskar. Det finns därför större chans att det inte uppstår problem med den färdiga byggnationen.

Modeller

Våra tält finns i en mängd olika modeller. Läs mer för att se användningsområden och specifikationer.

Teknisk information och lösningar

WiikHall Instant väderskydd levereras i bredd 4,5 till 20 meter. Längdmodulerna finns i 3 meter och kan levereras i olika vägghöjder. Även om väderskydden i ett utgångsläge är enkla och okomplicerade, så kan de skräddarsys till speciella behov eller anpassas till avancerade arbetsprojekt. Vi har ett stort lager med arbetstält i olika modeller, vilket säkerställer snabb och korrekt leverans.

Montering och hyra väderskydd pris

Man har möjlighet att arbeta i lugn och ro utan störande element från omvärlden. Väderskydds lösningen eliminerar störande element, som bromsar upp arbetsprocessens framskridande. Väderskyddslösningen har nämligen en avskärmande effekt och skyddar inte endast byggnationen och de arbetande mot väder och vind. Du har möjlighet att täcka in den aktuella arbetsplatsen eller täcka över hela byggnationen med ett väderskydd, allt utifrån dina behov och önskemål. Det har genomförts tester för att komma fram till den bästa lösningen, så att den tillgodoser entreprenörens olika behov genom hela byggperioden.

Det är möjligt att leverera flera olika varianter som alla monteras med solida aluminiumbågar och dukmaterial i hög kvalitet. Inne i ett Instant väderskydd kan medarbetarna i ljus a och torr arbetsmiljö koncentrera sig på att utföra det yrkesmässiga arbetet. Här behövs det inte läggas ner tid på vare sig våta byggmaterial eller snöröjning.

Skapa en bättre arbetsmiljö

O.B.Wiik har mer än 40 års erfarenhet av att tillgodose byggherrars och entreprenörers behov av olika väderskydds- och övertäckningslösning genom användning av våra produkter inom detta produktsegment. Verksamheten är även den största marknadsaktören inom väderskydd lösningar och har en ledande ställning inom utveckling av nya produkter och tjänster. O.B.Wiik upplever en stark tillväxt i efterfrågan när det gäller väderskyddslösningar i byggbranschen. Man ser en tydlig effektivisering och förbättring gällande monteringsarbetet vid byggnationer med väderskydd.

Säkerheten på byggnadsställning

Vi utlovar naturligtvis en kontroll och utvärdering av varje väderskyddslösning, innan den monteras, så att den är säkerhetsgodkänd. På så vis säkerställer vi att lösningen alltid har fullgod prestanda som uppfyller nödvändigt skydd för medarbetare och byggnation.

Lösningar med säkerhet, komfort och trivsel i toppklass

Regn, rusk och frost är i princip lika dåligt för människor och byggmaterial. Hantverkare med torra och varma kläder är glada och effektiva hantverkare – med en väderskydds lösning är komfort och trivsel i toppklass. När du täcker över byggarbetsplatsen undviks samtidigt att få våta och hala arbetsplatser eller att verktygen flyger iväg, vilket gör att säkerheten på arbetsplatsen höjs.

Vi säkerställer att vår produkt kontrolleras grundligt innan uppstart av arbetet. Det ger dig den trygghet du behöver av när du arbetar på en byggnadsställning med en väderskydds lösning. Vi underskattar aldrig kvaliteten, eftersom den oskiljaktigt går hand i hand med säkerheten.

En väderskydds lösning som passar just dig

Om du har funderingar gällande vilken lösning som passar just dig och ditt arbete bäst, kontakta gärna O.B.Wiik redan idag, så hjälper vi dig med att hitta fram till den bästa lösningen för dig. Med fackutbildad personal hjälper vi dig att hitta fram till vad du och ditt arbetsprojekt har användning för, för att nå er deadline och göra ett väl utfört arbete.

Kontakt oss gärna, så kan vi berätta mer om hur vi kan hitta en lösning som tillgodoser just dina specifika behov.

Kontakta oss för frågor eller erbjudande kring övertäckning

Om du har frågor angående väderskydds- och övertäckningslösningar eller vill erhålla en bra icke-bindande offert, kontakt gärna någon av våra säljare på Väderskyddsavdelningen.

Hyra eller äga?

Osäker på vad som vore mest lämpligt för dina ändamål? Kontakta oss så kommer vi tillsammans fram till den lösning som är bäst för dig.

Vi erbjuder bra och flexibla finansieringslösningar och ingår gärna hyresavtal.

Visste du att vi även säljer begagnade produkter? Allt behöver inte vara helt nytt – du kan göra besparingar för både miljön och plånboken genom att köpa begagnat.

– Bra för både miljön och plånboken alltså!

Kontakta oss för mer information.

010-141 44 00
sales@obwiik.se