Meny

WiikHall modell Vision

Detta är den hall som ofta används som huvudlager eller distributionspunkt för nödhjälp. Den stora lagerkapaciteten, gedigna konstruktionen och tillvalen av extrautrustning gör att den kan inrymma fordon eller nödhjälpsutrustning som t.ex. livsmedel, vattenreningsutrustning, presenningar, mattor, generatorer eller vattentankar – i stora volymer.

En multifunktionshall

WiikHall modell Vision består av en hallkonstruktion av galvaniserat stål som kläs med flamhämmande polyesterarmerad PVC eller med stålplattor. Efter montering framstår den i stort sett som en permanent byggnad, och tilläggsfunktioner som ingångsdörrar, portar, lastramper, ventilation och belysning gör att den kan användas till många olika ändamål.

Bulklager, hamnlager och avfuktade lager är några exempel, men multifunktionspotentialen gör att man även kan använda den som idrottshall eller flygplanshangar med några få modifieringar.

I en nödhjälpssituation, och i ett bredare perspektiv när det gäller vad man vill erbjuda för faciliteter, blir modell Vision det naturliga valet.

Hallarna levereras i bredder från 15 meter och upp till 50 meter. Den modulbaserade uppbyggnaden gör att den kan sättas upp med obegränsad längd.

Referenser:

Kontakter

Erik Andreasen

erik.andreasen@obwiik.se
08-554 908 91
072 200 25 41
Region Öst Nykvarn

Mikael Jansson

mikael.jansson@obwiik.se
08-554 908 94
072 200 40 55
Region Öst Nykvarn

Richard Högberg

richard.hogberg@obwiik.se
070 550 09 84
Region Syd Malmö

Fisnik Nuhiu

fisnik.nuhiu@obwiik.se
070 815 39 39
Region Syd Malmö

Kenneth Berglund

kenneth.berglund@obwiik.se
031-28 59 50
072 522 11 99
Region Väst Göteborg