Meny

Säkringsutrustning

Behöver du speciallösningar som skyddar mot fall eller fallande föremål? Fallskyddsnät och containernät säkrar människor och gods mot oönskade skador.

Allsidigt containernät

Containernät används för att säkra last i containrar, lastbilar eller fartyg för, att förhindra att material och föremål ramlar ut under transport. Containernäten från O.B.Wiik är gedigna och lätta att hantera. Användningsmöjligheterna är många, du kan t.ex. täcka över gods utomhus så att det inte blåser bort eller skydda fruktträd.

Fallskyddsnät

Det är viktigt att säkra människor och material, och med ett fallskyddsnät har man ökat säkerheten och förhindrat att personer eller föremål faller ner från höga höjder. Fallskyddsnät kan även användas tillsammans med ett finmaskigt nät för att förhindra att mindre föremål ramlar ner i trafikerade områden och skadar personer, bilar och andra föremål.

Användningsmöjligheterna är många, och användbarheten är så bra att fallskyddsnätet kan användas där ingen annan säkring är möjlig. Fallskyddsnäten kan levereras skräddarsydda efter kundens exakta mått och detta gör att man får en fullgod säkringsprodukt, även i speciella öppningar eller utrymmen där standardmåtten inte förslår.

Fallskyddsnäten kan användas som säkring av öppna utrymmen mellan våningsplan under byggprocessen, säkring av trappschakt, hisschakt och ställningsräcken vid renovering av fasader eller bro- och vägprojekt.

Fallskyddsnätet används också som säkring längs och mellan rulltrappor. De är enkla att montera och leverera i flera standardstorlekar. Fallskyddsnäten levereras i knutlös PPM-kvalitet (mulitifilament av polypropylen), maskbredden är 100 mm och trådtjockleken är 5 mm.

Referenser:

Kontakter

Mikael Jansson

mikael.jansson@obwiik.se
08-554 908 94
072 200 40 55
Region Öst Nykvarn

Richard Högberg

richard.hogberg@obwiik.se
070 550 09 84
Region Syd Malmö

Kenneth Berglund

kenneth.berglund@obwiik.se
031-28 59 50
072 522 11 99
Region Väst Göteborg