Meny

Industribyggnad

Med en ram av stål och solid beklädnad av stålplattor skapar man bra produktionslokaler för industrin. Dyra maskiner och stora produktionslinjer får tak över huvudet i våra industribyggnader.

Skyddar värdefulla saker

Ofta förvaras dyra och känsliga maskiner och elektronik i våra industribyggnader. Det beror på att de representerar en snabb, flexibel och kostnadseffektiv metod för att öka produktionskapaciteten, permanent eller tillfälligt. Men även därför att vi med en rad tillval till industribyggnaden kan skapa goda förutsättningar för att producera vad som helst.

En modern industribyggnad ställer nämligen hårda krav på utformning och faciliteter. Vi levererar, antingen själva eller via underleverantörer, tilläggsutrustning som skyddar produktionsutrustning och varor. Körportar, ramper och entresoler för lagring är några exempel. Vi har även lösningar som t.ex. draperier eller flyttbara väggar som gör att du kan dela upp produktionen i zoner.

En industribyggnad i stål framstår i princip som en permanent byggnad. Men ofta är det kostnadsbesparande att välja vår lösning framför en traditionell byggnad. Fördelen ligger i skalbarheten.

Referenser:

Kontakter

Erik Andreasen

erik.andreasen@obwiik.se
08-554 908 91
072 200 25 41
Region Öst Nykvarn

Mikael Jansson

mikael.jansson@obwiik.se
08-554 908 94
072 200 40 55
Region Öst Nykvarn

Richard Högberg

richard.hogberg@obwiik.se
070 550 09 84
Region Syd Malmö

Fisnik Nuhiu

fisnik.nuhiu@obwiik.se
070 815 39 39
Region Syd Malmö

Kenneth Berglund

kenneth.berglund@obwiik.se
031-28 59 50
072 522 11 99
Region Väst Göteborg