Meny

Bodtält

Serveringstält, biljettbod, försäljningstält – bodtält erbjuder många möjligheter. När tältet har satts upp inrymmer det en rad olika försäljningspunkter via uppställda diskar och med tillhörande profilering för produkten som saluförs.

Effektivt försäljningsutrymme

«Bod»-beteckningen beskriver egentligen en försäljningsbod, men i stort format via en tältlösning. Lösningen är extra populär som tält för servering av mat och dryck under stora arrangemang och festivaler.

Under sådana tillställningar kommer kunderna ofta i vågor, t.ex. mellan konserter eller i halvlek. Då måste serveringen genomföras på ett effektivt sätt, utan att det bildas långa köer. Tältet sätts upp med serveringspunkter och diskar i längsgående riktning. Tältet ger plats för nödvändig infrastruktur och har utrymmen som kan användas för tillagning av mat eller kylning/lagring av mat och dryck eller för förvaring av försäljningsvaror. På så vis åstadkoms ett bra försäljningsflyt.

Exponeringsytor

Bodtältet har goda möjligheter att göra reklam för försäljningsvaror och pris/menyer. Nertill och upptill på serveringsdiskarna och även i övrigt i tältet, finns det stora ytor där man kan sätta upp presenningar med tryck för prislistor, sponsorer, försäljningsvaror m.m. En sådan exponering bidrar till att visa upp produktutbudet och möjliggör en smidig försäljning.

Bodtälten levereras med kraftiga aluminiumramar och flamhämmande PVC duk.

Storlek 5 x 5 meter.

Referenser:

Kontakter

Mikael Jansson

mikael.jansson@obwiik.se
08-554 908 94
072 200 40 55
Region Öst Nykvarn

Richard Högberg

richard.hogberg@obwiik.se
070 550 09 84
Region Syd Malmö

Kenneth Berglund

kenneth.berglund@obwiik.se
031-28 59 50
072 522 11 99
Region Väst Göteborg