Meny

Nödhjälp

När en kris uppkommer är reaktionstiden viktig. Våra nödhjälpshallar och -tält är konstruerade för snabb montering under tuffa förhållanden, och de är förhandslagrade på strategiska platser runt om i världen. Vår erfarenhet gör att vi vet vilka produkter som behövs för olika typer av nödhjälpsarbete.

Produkter inom Nödhjälp