Skip to content

Slagelse kommer att förnya sin simhall – och O.B.Wiik är med.

Det är ett komplicerat projekt, men O.B.Wiik är alltid intresserade av utmaningar. Det är också en av anledningarna till att vi valdes när simhallen i Slagelse skulle renoveras. Vi har satt upp en hall som är 40 meter bred och 85 meter lång och upp till 17 meter hög. Inuti är bassängen också väl täckt för att förhindra skador.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Ljuset som monteras i taket, säkerställer en väl upplyst arbetsplats. Särskilt viktigt när vi går in i de mörkare månaderna. Förutom att skydda mot väder och vind finns det också ledigt utrymme i ena änden av hallen. Detta är mycket praktiskt eftersom det kan användas för kran- och lyftarbeten samt en förvaringsplats för byggmaterial som skyddas medan arbetet pågår.

Under hela projektet har det funnits ett bra och produktivt samarbete mellan Slagelse kommun, Georg Berg och O.B.Wik. Och vi är stolta och glada över att vara en del av att Slagelse får en ny simhall.