Skip to content

Solar arbetstält

Ibland behöver man hjälp snabbt. Denna kund behövde plötsligt mer utrymme och det dröjde inte länge förrän våra skickliga medarbetare hade satt 387m² arbetstält, 8 meter med port. Vi lagerför många varor just för att kunna erbjuda snabb leverans. Om du har ett akut behov av förvaring är vi redo att hjälpa dig.