Skip to content

Tälthallen i Femern-projektet reser sig

24 montörer arbetar nu med att resa stålfundamentet och lägga PVC-duk på det som är vårt största projekt någonsin i Danmark. Bara 3 månader ska det ta innan tälhallen står klar – och det är ingen liten sådan. Med måtten 63x210x12m kommer den att täcka totalt 13 230 kvadratmeter!

På insidan ska det tillverkas betongelement till den rekordlånga undervattenstunneln mellan Danmark och Tyskland. I och med tälthallen får arbetarna gott om plats åren som kommer, i torr och varm miljö.

Preliminärt så har både tunneln och tälthallen goda utsikter att stå klara enligt plan. Vi följer projektet med spänning! Under tiden kan du läsa mer om tunnelprojektet här.