Skip to content

Teststation

Vi har nu levererat ett tält kombinerat med bod som fungerar som en teststation av COVID-19. Den består av en bod och ett tält på 8,5 x 9 meter, vilket ger bra arbetsförhållanden för både testning och administrativt arbete. Inkluderat i installationen är också en värmelösning så att temperaturen i både tält och bod hålls bra och stabil, oavsett väder.

Vi levererar flera produkter för hantering av COVID-19, både testning och vaccination, samt lösningar som hjälper kunder att uppfylla infektionskontrollkrav.