Skip to content

Världens största tälthall från O.B.Wiik

Vi har i en tidigare pressmeddelande berättat om vårt projekt i Sverige där vi bygger en rekordstor tälthall. Helt enligt plan har hallen nu inrättats och kan användas av AstaZero för att testa automatiserade fordon. Det är ingen bagatell som vi har byggt utanför Borås.

Här testas framtidens fordon

Hallen sträcker sig över 700 meter, vilket motsvarar en liten landningsbana. Bredden är 40 meter med undantag för en mittdel som är 60 meter bred. Dessa dimensioner gör hallen till världens största tälthall. Det är ett rekord vi är stolta över! Tälthallen byggdes för företaget AstaZero AB. Det är ett högteknologiskt företag som arbetar med forskning och utveckling av aktiv trafiksäkerhet. De driver världens enda fullskaliga testmiljö där de bland annat testar automatiserade fordon i flera olika scenarier. Hallen täcker hela testbanan Super Multilane. Banans storlek innebär att den kan användas för höghastighetstester samtidigt som den bredare centrala delen kan användas för tester med korsande trafik, fotgängare, cyklister och liknande. Banan är dimensionerad för både stora och små fordon, något som hallen också är byggd för.

Bra förhållanden

Inuti tälthallen hänger det nu ljus så långt ögat kan se. Vi har också installerat ventilationssystem som håller fukten kontrollerad. Det ger bra testförhållanden oavsett väder ute, ljusförhållanden, eller tid på dagen.

Ett projekt vi är stolta över

Detta är den största enskilda ordern i O.B.Wiik Sveriges historia och vi är naturligtvis mycket glada och stolta över att vi fick jobbet. Och inte minst över det färdiga resultatet.

Vi hoppas att hallen kan hjälpa AstaZero med forskning och utveckling som gör trafiken säkrare för alla.