Skip to content

WiikHall modell NEX – monterad i över 100 länder

O. B. Wiik har under mer än 25 år levererat lagerhallar till FN-organisationer som UNICEF, UNHCR, World Food Programme samt en rad andra hjälporganisationer som Röda Korset, Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser.

32 meter hall på 60 sekunder

När det inträffar en humanitär katastrof eller naturkatastrof, behöver hjälporganisationerna hallar som är gedigna och användbara, samtidigt som det måste gå snabbt och enkelt att montera dem. I sådana fall är det WiikHall NEX de behöver. NEX-hallarna sätts upp utan att man behöver använda lyftkran eller specialverktyg. Standardhallen är tio meter bred, och levereras i fyra meter långa längdsektioner i obegränsat antal. Nödvändiga verktyg och en lättförståelig monteringsinstruktion medföljer alltid i leveransen, så att vem som helst enkelt kan sätta upp hallen.

I videon nedan ser du ett team på sex personer som sätter upp en 32 meter lång NEX-hall på bara tre timmar. Vi har ökat hastigheten på filmen så att processen visas på 60 sekunder. Det finns en längre video på en knapp timme längst ner på sidan.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Flexibilitet i fokus

WiikHall NEX är utformad för att vara så praktisk som möjligt utan att kvaliteten försämras. Monteringen är mycket snabb och enkel med tanke på den gedigna slutprodukten. Eftersom all montering görs på marken utan användning av kran, minskar risken för fallskador och andra olyckor avsevärt, samtidigt som dukens och konstruktionens låga vikt gör NEX-hallarna smidiga att hantera och transportera.

Det finns få begränsningar för var en NEX-Hall kan sättas upp, och denna flexibilitet återspeglas även i den modulbaserade strukturen. Om du har tillgång till flera hallar kan du blanda sektionerna efter behov. Till exempel kan två 10×24-hallar bli en 10×16-hall och en 10×32-hall.

Om du skulle ha otur och råka skada duken eller konstruktionen, kan du fortfarande använda hallen med en reducerad längd. Det är enbart nödvändigt att byta de trasiga delarna, och på så vis håller man nere kostnaderna.

Alla dessa smarta lösningar kommer våra kunder till godo, vare sig de sysslar med nödhjälpsarbete eller andra uppgifter som kräver flexibla och driftssäkra hallar.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information